Новини

13/12/2023

Инвеститорска среща на MFG Invest, 12.12.2023

На 12 декември 2023-та г. MFG Invest проведе втората си инвеститорска среща с участието на представители на Native Spaces и Boleron.
30/11/2023

MFG Invest ще проведе онлайн среща с инвеститорите на 12 декември 2023

„МФГ Инвест“ АД ще проведе среща със своите инвеститори на 12.12.2023 г. от 15:00 часа. Срещата да протече при следния дневен ред: – Преглед на дейността […]
27/11/2023

MFG Invest сключи договор за заем с MFG

На 23.11.2023 г. „МФГ Инвест“ АД сключи Рамков договор за паричен заем със заемодател – свързано лице. Предоставяме и по-подробна информация за условията по заема: Общ […]
08/11/2023

MFG Invest с инвестиция в Icanpreneur

На 06.11.2023 г. „МФГ Инвест“ АД извърши инвестиция в българската компания “АЙКЕНПРЕНЮЪР”ООД, с ЕИК: 206693773. Компанията под брандa Icanpreneur си поставя за цел да улесни предприемачите […]
07/11/2023

Доклад за третото тримесечие на 2023 г.: актуализиран

В доклада за третото тримесечие на 2023-та г. можете да намерите резюме на дейността през периода. Също така са публикувани актуални финансови данни по Баланс и […]
07/10/2023

MFG Invest с инвестиция в Tapline

„МФГ Инвест“ АД реализира инвестиция в размер на 150 000 евро в Tagline UG – компания, оперираща финансова платформа за свързване на компании, търсещи финансиране, и […]
02/10/2023

Приключи ликвидацията на Сетъл България АД

На 28 септември в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел беше вписано заличаване на „Сетъл България“ АД (ЕИК: 206272938). Компанията беше учредена, […]
30/08/2023

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г.

24/07/2023

Доклад за второто тримесечие на 2023 г.

В доклада за второто тримесечие на 2023-та г. можете да намерите резюме на дейността през тримесечието, актуални финансови данни по Баланс и ОПР към 30.06.2023 г., […]
КАНДИДАТСТВАЙ
Български