Портфолио

Подкрепени предприемачи

Подкрепени предприемачи

Подкрепени предприемачи

В MFG Invest насърчаваме млади предприемачи със стартиращи компании в ранен стадий на развитие с голям потенциал за успех и без оглед на бизнес сферата.

Предлагаме своите финансови ресурси, знания, контакти и управленски опит на хората с визия и смели идеи.

КАНДИДАТСТВАЙ
Български