FAQ

Често Задавани Въпроси

Често Задавани Въпроси

Често Задавани Въпроси

1. Какво е ангел инвеститор?

Ангелите инвеститори или бизнес ангелите влагат личен капитал в стартиращи компании, популярни като стартъпи – обикновено в ранен етап на развитие – срещу акционерен дял.

Това обикновено са хора с богат мениджърски опит и значителни финансови и други ресурси, които често освен с парична инвестиция подпомагат предприемачите и със знания и бизнес контакти, които биха им били полезни в реализацията на идеите и постигането на резултати.

Ангелите инвеститори обикновено не се фокусират в една сфера на дейност, а имат интереси в компании от различни индустрии и бизнес сектори.

2. Кой може да кандидатства за финансиране на бизнес идея?

Ние финансираме бизнес идеи на предприемачи, които имат визията и потенциала да променят средата.
Търсим иновативен и нестандартен подход към процеси, продукти или пазари.

Единствените изисквания за кандидатстване са: регистрирана компания, ясна концепция и реaлистичен бизнес модел.

3. Какво да подготвя за кандидатстване?

Необходима ни е съвсем кратка презентация (не повече от 20 слайда), в която описвате концепция си, както и кратък бизнес план с финансови калкулации и предположения за развитието в средносрочен план.

4. В какви срокове да очаквам отговор?

Веднъж получена, всяка презентация преминава през процес на преглед и оценка в рамките на една работна седмица.
Одобрените за преминаване в следващия етап от процеса ще бъдат информирани.

5. Какви са критериите на MFG Invest за финансиране?

MFG Invest разглежда всеки проект независимо от фазата, в която се намира – от идейната концепция и стартиране на дейността до финансирането на растежа и експанзията на бизнеса.

Единствените условия, на които трябва да отговаряте първоначално, са да имате регистрирана компания и ясна бизнес концепция.

6. Какви са етапите на кандидатстване и одобрение на проекта?

Етапите на кандидатстване, през които преминава всяка една бизнес идея, изпратена към нас, са:

1. Онлайн кандидатстване

2. Оценка на идеята

3. Презентация на идеята

4. Сесия за въпроси и отговори

5. Комплексна проверка (due diligence)

6. Дискусия по отношения на условията, при които ще се осъществи инвестицията

7. Подписване на договор

КАНДИДАТСТВАЙ
Български