FAQ

Често Задавани Въпроси

Често Задавани Въпроси

Често Задавани Въпроси

1. Какво е ангел инвеститор?

Ангелите инвеститори или бизнес ангелите влагат личен капитал в стартиращи компании, популярни като стартъпи – обикновено в ранен етап на развитие – срещу акционерен дял.

Това обикновено са хора с богат мениджърски опит и значителни финансови и други ресурси, които често освен с парична инвестиция подпомагат предприемачите и със знания и бизнес контакти, които биха им били полезни в реализацията на идеите и постигането на резултати.

Ангелите инвеститори обикновено не се фокусират в една сфера на дейност, а имат интереси в компании от различни индустрии и бизнес сектори.

2. Кой може да кандидатства за финансиране на бизнес идея?

Ние финансираме бизнес идеи на предприемачи, които имат визията и потенциала да променят заобикалящата ни среда.

Търсим иновативен и нестандартен подход към процеси, продукти или пазари.

Изискванията за кандидатстване са:

– наличие на стартираща или развиваща се компания, която има дейност в сферата на технологичните финансови услуги, електронната търговия, създаването и продажбата на технологии с приложение в различни бизнес сфери;

– ясна концепция;

– реaлистичен бизнес модел.

3. Какво да подготвя за кандидатстване?

Необходима ни е съвсем кратка презентация (не повече от 20 слайда), в която описвате концепция си, както и кратък бизнес план с финансови калкулации и предположения за развитието в средносрочен план.

4. В какви срокове да очаквам отговор?

Веднъж получена, всяка презентация преминава през процес на преглед и оценка в рамките на една работна седмица.
Одобрените за преминаване в следващия етап от процеса ще бъдат информирани.

5. Какви са критериите на MFG Invest за финансиране?

Важни фактори за оценка на инвестициите от дружеството са:

– екипът, който стои зад тяхната реализация, заедно с основателите;

– технологичните решения.

Оценяват се също:

– бизнес идеята/бизнес моделът на компанията;

– уникалност;

– възможност за скалиране на дейността на чужди пазари;

– конкурентна среда и какви предимства има компанията пред своите преки конкуренти.

Дружеството не инвестира в компании, които са на етап „идея“ и нямат разработен продукт или постоянен екип.

6. Какви са етапите на кандидатстване и одобрение на проекта?

Етапите на кандидатстване, през които преминава всяка една бизнес идея, изпратена към нас, са:

1. Онлайн кандидатстване

2. Оценка на идеята

3. Презентация на идеята

4. Сесия за въпроси и отговори

5. Комплексна проверка (due diligence)

6. Дискусия по отношения на условията, при които ще се осъществи инвестицията

7. Подписване на договор

Български