МФГ Инвест АД извърши инвестиция в компанията за водородни технологии Грийн Иновейшън АД

КАНДИДАТСТВАЙ
Български