Първичното публично предлагане на MFG Invest е планирано за 6 декември

КАНДИДАТСТВАЙ
Български