Симеон Илиев

Кои сме ние

Симеон Илиев

Изпълнява функциите на мениджър проекти от 2021 г. по отношение на развиваната от МФГ Инвест ЕАД дейност. В тази си роля в начален етап проучва и оценява профилите на компании с цел потенциални инвестиции в тях. След извършване на инвестицията организира и разпределя необходимия ресурс за изпълнение функциите на МФГ Инвест ЕАД като инвеститор в съответния проект и наблюдава и анализира ключовите финансови показатели на компаниите, в които са реализирани инвестиции. Допълнително отговаря за управлението на  IT проекти, подпомагащи развитието на компаниите, в които МФГ Инвест има интереси.

Има дългогодишен опит в управлението на проекти и процеси в сферата на пазарните проучвания, маркетинга и онлайн търговията. Притежава бакалавърска степен по „Международни икономически отношения“ от УНСС, сертификати за управление на проекти, сред които и Project Management Professional (PMP)®.

КАНДИДАТСТВАЙ
Български