Ина Илиева

Кои сме ние

Ина Илиева юридически експерт и бизнес старт.

Ина Илиева е директор Правно обслужване в МФГ Инвест ЕАД от неговото създаване до сега. Ина е юрист с над 15 години опит в областта на гражданското, търговското и облигационото право.

Завършила е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Ина е част от групата на MFG от 10 години, като е заемала различни мениджърски позиции: директор на Правна дирекция, директор Правна дирекция и корпоративни отношения и директор Европейски пазари. Освен като юрист Ина има опит в ръководенето на проекти, стартирането и управлението на операции в чуждестранен пазар, както и управлението на хора и изграждането на нови екипи.

КАНДИДАТСТВАЙ
Български