Мирослав Каменов

Кои сме ние

Мирослав Каменов

финанси и бизнес старт

Притежава над 18 години професионален опит в областта на счетоводството, данъците, вътрешния и независимия финансов одит. Мирослав е дипломиран експерт- счетоводител и регистриран одитор.

Заемал е различни длъжности в български и международни компании. Изграждал и ръководил е различни проекти в групата на MFG.

КАНДИДАТСТВАЙ
Български